СПРАВЖНІМ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ" (ГО "МСР") ПРОПОНУЄ КОРИСТУВАЧАМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ВИКОРИСТОВУВАТИ СВІЙ САЙТ ТА ПОСЛУГИ НА УМОВАХ, ВИКЛАДЕНИХ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ.

Погоджуючись з цією офертою, Ви укладаєте з Громадською організацією «Міжнародні системи реєстрації» Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін, а також правила, обов’язкові для виконання під час користування Сайтом та Сервісом Сайту Виконавця. Договір вважається укладеним з моменту, коли Користувач приймає його умови. Прийняттям умов (укладенням Договору) вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті https://animal-id.info
У разі незгоди Користувача із  будь-яким з положень цього Договору, Користувач має право відмовитись від його укладання і не здійснювати реєстрацію на Сайті.

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Громадська організація «Міжнародні системи реєстрації» (код ЄДРПОУ: 37599751), керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість використання інформаційного ресурсу  через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне: 
Виконавець: Громадська організація «Міжнародні системи реєстрації», у особі Копача Віктора Петровича, що діє на підставі Статуту.
Користувач: фізична особа з повною цивільною дієздатністю, юридична особа, об'єднання громадян без створення юридичної особи, що звернулися у встановленому цим договором порядку до Виконавця з метою використання інформаційного ресурсу, і зареєструвалися на сайті
https://animal-id.info, керуючись ст. 634, 641 Цивільного кодексу України (далі - Користувач), уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Договір приєднання (публічна оферта) — пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Виконавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо використання Сервісу «Animal-id.info», щодо реєстрації, обліку та отримання даних про тварин через мережу Інтернет, а також встановлює правила, обов’язкові для виконання під час користування Сервісом. Акцепт — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, та Додатків до неї (за наявності) без застережень та винятків. Акцептом договору вважається факт  реєстрації Користувача на  Сайті -[a] створення особистого кабінету (надалі – онлайн-кабінет).

ID-номер – сукупність цифр та букв (15-ти значний код)[b], що утворює унікальний номер реєстрації тварини у Сервісі. ID-номер створюється Інформаційною системою  самостійно з використанням автоматизованого алгоритму та є унікальним для кожного користувача. ID-номер кожен користувач отримує при реєстрації на Сайті на умовах цього договору. ID-номер записаний на стікерах на коробці від транспондера (мікрочіпа),  а також відображується на екрані пристрою, що зчитує QR-код з транспондера (мікрочіпа). Використання ID-номеру здійснюється на умовах цього договору.

Онлайн-кабінет власника тварини – унікальний веб-інтерфейс, який створюється Користувачем на Сайті, містить унікальні ідентифікаційні дані Користувача, може містити: інформацію про тварин Користувача, персональні дані Користувача, контактну інформацію Користувача.  Онлайн-кабінет власника тварини – електронний інтерфейс доступу до Послуг на Сайті, доступ до якого Користувач здійснює за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль). Вся інформація, яка розміщена у  онлайн-кабінеті власника тварини розміщена там з власної волі Користувача та на умовах цього Договору. Користувач за власним бажанням, використовуючи інтерфейси Сайту, може зробити інформацію про свій кабінет публічною на умовах цього договору. Конфіденційними за будь-яких умов залишаються: пароль та електронна пошта Користувача. Якщо Користувач самостійно не налаштував публічність свого онлайн-кабінету, то кабінет є закритим і доступ до нього має лише сам Користувач. Паспортні дані доступні до перегляду Користувачу, Ветеринару, якщо реєстрація у Сервісі здійснюється під час прийому у ветеринара,  якому відкрили доступ до інформації на умовах цього договору або співробітникам ветеринарної клініки (правовідносини, зокрема у аспекті безпеки даних, з ветеринарною установою Виконавець регулює самостійно). 

Сайт- веб-портал у мережі Інтернет, що доступний за адресою https://animal-id.info, та є складовою використання Сервісу.

Сервіс-  проект Виконавця, що включає в себе: національні та локальні бази даних ідентифікованих тварин, міжнародні сервіси пошуку загублених тварин, сервіс адопціі безпритульних тварин. Реалізація проекту здійснюється через використання Інструментів Сайту.

Інструменти сайту - сукупність функціональних можливостей Сайту, що призначені для використання Користувачами, включаючи всі засоби, додатки та контент Сайту. Окрім Інструментів Сайту до Сервісу також входять: інформаційний інтерфейс для муніципалітетів міст з метою здійснення ідентифікації тварин у місті; онлайн-кабінет власників тварин; онлайн-кабінети для ветеринарів, племінних розплідників, зоологічних клубів, громадських організацій та комунальних підприємств.  Метою проекту є забезпечення всіх людей та організацій, які працюють у сфері поводження з тваринами, необхідними, зручними та сучасними інструментами для ведення обліку тварин з використанням веб-ресурсів.

База даних - сукупність даних про тварин, що розміщені на Сайті. До баз даних входять: інформаційний інтерфейс для муніципалітетів міст (веб-ресурс, завдяки якому органи місцевого самоврядування ідентифікують тварин; правовідносини щодо веб-ресурсів муніципалітету Виконавець та органи місцевого самоврядування погоджують самостійно. Умови цього договору поширюються на веб-ресурси муніципалітетів, як похідні веб-сторінки від Сервісу, лише у тій частині, яка не врегульована окремим договором); сукупність персональних даних користувачів,  отримана для цілей на та на умовах цього Договору; дані про племінні розплідники, зоологічні клуби, громадські організації та комунальні підприємства, що провадять діяльність у галузі роботи  з тваринами – ці бази даних сформовані на основі тих даних, які користувачі надають на умовах цього Договору, без втручання Виконавця у суть інформації. Виконавець нагромаджує, збирає та обробляє такі дані для власних цілей (статистика, аналітика, дослідження, моніторинг), проте не втручається у суть створеної інформації, окрім як у випадках, що визначені цим договором.

Синхронізація з EuroPetNet – обмін даними про тварин, що потрапили до бази даних, з найбільшим міжнародним об’єднанням (міжнародною неурядовою організацією) баз даних про тварин. Регулювання обробки та використання даних про тварин, а також персональних даних власника можна знайти за посиланням https://www.europetnet.com/. З моменту потрапляння даних, що отримав Виконавець на умовах цього договору, до EuroPetNet, правовідносини Користувача та EuroPetNet регулюються на підставі правил https://www.europetnet.com/. Усі правовідносини, що виникають  між EuroPetNet та Користувачем не є відповідальністю Виконавця. Моментом переходу даних з Інформаційної системи до EuroPetNet вважається синхронізація даних з EuroPetNet. Синхронізація з EuroPetNet здійснюється протягом 3 робочих днів. У правовідносинах  між  EuroPetNet та Користувачем Виконавець виступає технічним посередником з передачі даних без втручання у суть даних, що передаються. Дані, що передаються у EUROPETNET: вид тварини, ІD – номер, стать, у разі, якщо тварина загубилась – дата, коли вона загубилась.  Моніторинг чисельності безпритульних тварин у містах – внесення даних про безпритульних тварин певного  міста, що здійснюється з використанням мобільного додатку для операційної системи android Strays ID, та Strays ID для iOS . Дані, що отримані в результаті моніторингу чисельності безпритульних тварин у містах є складовою частиною бази даних та можуть вільно оброблятись Виконавцем.

Жетон – пристрій для ідентифікації тварин, що виготовлений Виконавцем з метою полегшення ідентифікації безпритульних тварин у місті. Дизайн,композиція та модель жетону є інтелектуальною власністю Виконавця.  Метою використання жетону є ідентифікація Тварини за допомогою QR-коду. При зчитувані QR-коду за допомогою мобільного пристрою на екрані мобільного пристрою висвітлюється ID-номер. Виконавець гарантує, що жетон, який отримує Користувач, відповідатиме інформації за посиланням https://animal-id.info/ua/tag/sale-tag. Жетон виготовлено з нержавіючої сталі з нанесенням полімерного покриття. Строк використання необмежений. Порядок отримання жетону: шляхом здійснення внеску безповоротної фінансової допомоги на умовах цього договору, шляхом придбання у інших суб’єктів, що визначені цим Договором. Отримання жетону – оплатне передання жетону Виконавцем Користувачеві. Кошти, які перераховує Користувач використовуються на статутну діяльність Виконавця у повному обсязі та не утворюють прибуток. Порядок  отримання жетону : Користувач обирає відповідну модель жетону, колір та розмір шнурка (розмір шнурка встановлено на розгляд Виконавця відповідно до стандартних розмірів тварин, правильний вибір розміру шнурка є особистою відповідальністю Користувача), вводить дані для доставки. Доставка здійснюється ТОВ «Нова Пошта», інформація про відділення ТОВ «Нова Пошта» взята з офіційного сайту  ТОВ «Нова Пошта».  З моменту переходу в розділ «проплата», Виконавець не несе відповідальність за наслідки здійснення платежу. Здійснення платежу з використанням платіжної системи https://www.liqpay.com/ є правовідносинами Користувача та надавача послуг електронних платежів https://www.liqpay.com/. Правовідносини Користувача та надавача послуг електронних платежів регулюються на підставі договору, що розміщений на ресурсі  https://www.liqpay.com/. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок Користувача, останній зобов'язаний негайно повідомити Виконавця (Службу підтримки) про помилки, що виникли. У такому разі, Виконавцем може бути здійснено корекцію рахунку, про яку буде повідомлено Користувачеві. Повернення коштів, що були перераховані, як безповоротна фінансова допомога, може бути здійснене лише у випадку  помилкового зарахування, якщо Користувач доведе помилковість даних дій. Повернення коштів може бути здійснене, якщо Користувач протягом 10 банківських днів з дати проведення платежу звернувся до «Служби підтримки» та надав достатнє обґрунтування помилковості платежу.
Заявка на повернення коштів Користувачем в довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону одержувача, реквізити рахунку одержувача коштів, сума платежу, що підлягає поверненню. Служба підтримки обробляє таку Заявку і здійснює повернення коштів протягом десяти робочих днів з моменту надходження Заявки на повернення коштів. Повернення платежів здійснюється у національній валюті на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках, вказані у Заявці Користувача
.

Виконавець зобов’язаний протягом 10 банківських днів з дня надходження коштів передати обрану виконавцем модель жетону  до ТОВ «Нова Пошта» та оплатити доставку. З моменту передачі жетону ТОВ «Нова Пошта» відповідальність за цілісність, стан та строки доставки несе ТОВ «Нова Пошта» згідно умов перевезень. Користувач зобов'язаний прийти протягом 3 робочих днів з дня отримання повідомлення про доставку, у обране ним відділення, жетону та забрати жетон. У випаду, якщо Користувач протягом 5 робочих днів не забрав жетон, відправлення повертається Виконавцю. За письмовим зверенням Користувача, жетон може бути висланий повторно без проведення ще однієї сплати безповоротної фінансової допомоги. Письмове звернення має включати в себе: підтвердження проплати, підтвердження надходження жетону у обране Користувачем відділення ТОВ «Нова Пошта», підтвердження, що Користувач не отримав жетон. Підтвердженнями на умовах цього Договору є: скрін-шоти, що засвідчують проплату та доставку та неотримання жетону. У цьому випадку повернення та вартість повторної доставки сплачує Користувач.
Обов’язковою комплектацією отримання є сам жетон, інші додаткові комплектуючі Виконавець надає на власний розсуд.

Спосіб використання: жетон призначений для закріплення у тварини на шиї за допомогою шнурка. Шнурок не повинен перетягувати, стискати або створювати обмеження для рухів тварин. Виконавець несе відповідальність лише за якість виготовлення жетону. З моменту отримання жетону відповідальність за його використання, а також усі наслідки його використання несе Користувач.

Адопція – інформаційний розділ на Сайті та частина Сервісу, що представляє користувачам інформацію про безпритульних тварин. Виконавець отримує інформацію про безпритульних тварин від:
Громадських організацій(ГО), які дбають про безпритульних тварин, самостійно описують та обліковують безпритульних тварин;

Комунальних підприємств(КП), що реалізовують політику органів місцевого самоврядування у питанні обліку, зменшення кількості та привентивних заходів щодо безпритульних тварин.
Суть інформації (її правдивість, актуальність, повнота), що міститься у розділі Адопція є відповідальністю ГО та КП, Виконавець надає хостингову платформу для розміщення інформації, не втручається у суть наданої інформації та не несе за неї ніякої відповідальності. Якщо Користувач хоче сконтактувати з ГО та КП, то може звернутися до Виконавця у встановленому законом порядку.

Загублені-знайдені – інформаційний розділ на Сайті, у якому розміщена інформація, що створена самими Користувачами на умовах цього договору, про тварин, яких загубили або знайшли Користувачі. У розділі «загублені» інформацію має право публікувати лише безпосередній власник тварини, що загубилась. Публікувати інформацію про будь-яких тварин, власником, яких не є Користувачем, у розділі «загублені».

«Знайдені» - інформація про загублених тварин, які були Знайдені Користувачем та на момент розміщення інформації знаходяться у нього. Розміщення інформації Користувачем про тварин, які не знаходяться у Користувача, неактуальних, несправжніх, фотографій не цієї тварини забороняється. При виявлені факту розміщення неправдивої інформації, вона буде видалена.

Інформація, що розміщена у розділі Загублені-знайдені не може бути використана Користувачем з метою отримання вигоди чи комерційного прибутку, зокрема, забороняється розміщувати інформацію про продаж тварин під виглядом «загублених» чи «знайдених» або вимагати винагороду за повернення загубленої тварини.

Розділ «Інформація» - сукупність даних,що розміщені Виконавцем винятково з інформаційною метою. Зміст, суть та форма інформації публікується Виконавцем на власний розсуд. Будь-які дані та умови з розділу «інформація» не накладають на Користувача ніяких зобовязань та не є обовязковими до виконання.

Розділ «Аптеки» - інформаційна сторінка на Сайті, на якій міститься інформація про ветеринарні аптечні заклади на території України. Інформацію у цьому розділі розміщують уповноважені представники юридичних осіб, що здійснюють  продаж ветеринарних препаратів, самостійно. Інформація про Аптеки не може містити рекламні та комерційні матеріали щодо продажу або реклами ветеринарних препаратів. За умови виявлення порушення, Виконавець зобовязаний видалити таку інформацію протягом 10  робочих днів після отримання повідомлення про таке порушення.

Транспондер (мікрочіп)- виріб, що призначений для ідентифікації тварин, містить унікальний реєстраційний номер та коротку інформацію про суб’єкта видачі транспондера. Види транспондерів: мікрочіп, що відповідає стандарту  ISO для всіх виробників, вушна кліпса для безпритульних тварин. Якщо тварина Користувача має транспондер, якого немає в базі Виконавця, то Користувач може подати письмове звернення у встановленому цим Договором порядку з  метою включення його тварини до бази ідентифікованих тварин.

Допомога проекту – інтерфейс на Сайті Виконавця, який використовується для перерахування коштів у безготівковій формі, що є безповоротною фінансовою допомогою, що перераховується Користувачем Виконавцю на здійснення статутної діяльності Виконавця. Отримані кошти Виконавець використовує на свою статутну діяльність: підтримку функціонування Сервісу, розробку та вдосконалення Сайту, допомогу безпритульним тваринам  тощо. Виконавець є неприбутковою організацією, рішення про Включення до реєстру неприбуткових організацій №614/37599751 від30.05.2011.

Дані про геолокацію – інформація про знаходження мобільного пристрою Користувача в момент зчитування QR-коду з жетону. Дана  інформація стає доступна Виконавцю в момент зчитування QR-коду з жетону  мобільним пристроєм Користувача шляхом визначення місця, де було здійснено зчитування. Дані про геолокацію можуть стати доступними Виконавцю після відкриття їх Користувачем шляхом дозволу у випливаючому інтерфейсі «дозволити отримувати дані про геолокацію»; якщо у даному інтерфейсі Користувач не викаже власну згоду на відкриття даних про геолокацію, Виконавець таких даних отримувати не буде. Інформація стає доступна Виконавцю з метою аналізу географічного розташування тварин в місті. Може  оброблятись, зберігатись, передаватись  третім особам лише у вигляді деперсоналізованої статистики на умовах цього Договору. Дані про геолокацію Користувача можуть використовуватись для створення додаткових послуг Виконавцем.

Служба підтримки – уповноважені представники Виконавця, що відповідають на звернення Користувачів, видаляють неправомірно розміщений контент, надають додаткову інформацію за запитами Користувачів та забезпечують виконання умов цього договору. Звернення у службу підтримки Користувача відбувається за такими контактами через розділ Контакти - Зворотній зв’язок.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Користувачу до використання Сервіс та Сайт у обсязі та на умовах, що визначені у цьому Договорі.
2.2.Виконавець приймає та використовує Сайт та Сервіс за принципом мовчазної згоди. Виконавець не гарантує, що Сайт та Сервіс будуть відповідати цілям та очікуванням Користувача. 
2.3. Будь-які технічні й інформаційні пристрої та засоби, використання яких нерозривно пов’язано з функціонуванням Сайту та Сервісу використовуються Користувачем на підставі цього
Договору.
2.4.Сайт є інформаційною платформою у частині створення контенту Користувачами, не втручається у його суть та не несе відповідальності за їх дії, проте може вжити розумних заходів для припинення порушень умов цього
Договору.
2.5. Створення додаткових (похідних) веб-інтерфейсів, сайтів та інформаційних ресурсів в межах інших веб-порталів (зокрема КП та органів місцевого самоврядування) є складовою частиною Сервісу те регулюється умовами цього
Договору.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

3.1.Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: https://animal-id.info.
3.2. Здійснити вхід до Онлайн-кабінету власника тварини, а також користуватися усім функціоналом Сайту та Сервісу може тільки зареєстрований Користувач. Використання інформаційних матеріалів з сайту, не потребує реєстрації на сайті, проте здійснюється на підставі цього
Договору.
3.3. Для реєстрації Користувач повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні  (обов’язкові) поля відповідної реєстраційної форми. Заповнення необов’язкових полей реєстраційної форми є опційним, проте їх не заповнення не може вважатись фактом, що виключає акцепт даного
Договору.
3.4. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати достовірну та актуальну інформацію для формування онлайн-кабінету власника тварини, включаючи унікальні для кожного Користувача логін, адресу електронної пошти, пароль доступу до Сайту. Виконавець залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Користувача введення додаткової інформації. Зокрема, додаткових полей щодо тварин Користувача, їх родових та видових особливостей, а також порядку їх обліку.
3.5.Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації, а також її відповідність законодавству України та відсутність претензій третіх осіб. Зокрема, вносячи при реєстрації інформацію про тварину, Користувач гарантує, що вона є актуальною, відповідає стану тварини, її параметрам та особливостям.
3.6. Користувач при зміні будь-яких введених при реєстрації даних повинен актуалізувати їх у своєму Онлайн-кабінеті власника тварини. За умови будь-яких змін щодо статусу тварини Користувача (хвороба, смерть, зміна статевих функцій або будь-які інші дані, що фактично ілюструють реальний стан тварини), Користувач зобов’язаний внести зміни у відповідному профілі тварини у своєму Онлайн-кабінеті власника тварини. Якщо Користувач має у своєму Онлайн-кабінеті власника тварини одразу кілька профілів тварин, то він гарантує, що усі тварини належать йому, їх стан та інформація про них відповідають умовам цього
Договору.
3.7. Виконавець залишає за собою право обмежувати доступ до Онлайн-кабінету власника тварини Користувачам, що вказали неправдиві дані, зокрема,
але не обмежуючись, такими випадками: вказана неправдива інформація була опублікована з комерційною метою, Користувач не є власником тварин, інформацію про яких він вказує, будь-які дані опубліковані з комерційною метою.
3.8. Виконавець не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при реєстрації на Сайті. 
3.9. З метою дотримання безпеки, особисті дані, які вносяться Користувачами при реєстрації  на Сайті, не передаються третім особам, окрім як на умовах, що визначені цим
Договором.
3.10. Відповідальність за збереження паролів від Особистого кабінету, адреси електронної пошти та інших даних несе Користувач. 
3.11. Після реєстрації на Сайті, вибрані Користувачем Логін і Пароль є достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої Логін і Пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його Логіну і Паролю, вважаються здійсненими відповідним Користувачем. 
3.12. У випадку несанкціонованого доступу до Логіну і Паролю і / або до Онлайн-кабінету власника тварини і/або несанкціонованого поширення Логіна і Пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця через Службу підтримки. 
3.13. Якщо у Користувача виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, у тому числі - Логін і/або Пароль, стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час надати до Виконавця (Служби підтримки) запит на тимчасове блокування його Онлайн-кабінету власника тварини

.4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ  САЙТУ
4.1. Умовами надання Послуг є: 
4.1.1. ознайомлення Користувача з умовами цього Договору; 
4.1.2. обов'язкова реєстрація Користувача на Сайті, отримання реквізитів доступу: Логін (реєстраційне ім'я) і Пароль (секретне слово). Реєстрацію може здійснити Користувач самостійно, на умовах цього договору. Також реєстрацію може здійснити представник КП або представник ветеринарної лікарні, зо
ологічного клубу, племінного розплідника, що на підставах договору з Виконавцем, має право здійснювати реєстрацію Користувачів. За умов реєстрації зазначеними представниками, Користувач отримує лише Логін (адресу зазначеної ним електронної пошти), а Пароль встановлює самостійно шляхом переходу за посиланням отриманого на електронну пошту.
4.1.3. наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для використання Сайту та Сервісу.
4.1.4. можливість ідентифікації Виконавцем Користувача за реквізитами доступу; 
4.2. Обсяг інформації на Сайті визначається на розсуд Виконавця. 
4. 3. Претензії щодо якості інформації на Сайті та порядку його використання подаються у порядку, встановленому чинним законодавством, або оформлюються у вигляді Заявки-Претензії до Виконавця, що укладається в довільній формі. Подача Заявки-Претензії здійснюється в розділі Сайту «
Контакти - Зворотній зв’язок». 
4.4.Служба підтримки Виконавця розглядає Претензію в місячний строк з дня одержання Претензії та надає письмовий висновок за результатами такого розгляду. 
4.5.Виконавець вправі визнати Претензію (повно або частково) необґрунтованою  або відхилити її (повністю або частково). 
4.6.Виконавець залишає за собою право не обґрунтовувати відхилення Претензії. 
4.7. Виконавець не гарантує виконання (задоволення) всіх вимог Користувача, викладених в Претензії та не несе відповідальність за таке невиконання.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
5.1. Виконавець має право: 
5.1.1. вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень; 
5.1.2. закрити або призупинити функціонування Сайту або будь-якої його частини, змінити Сайт повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача , вносити зміни до інформації, розміщеній на Сайті; 
5.1.3. проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Сайту; 
5.1.4. встановлювати та/або в односторонньому порядку змінювати порядок перерахування безповоротної фінансової допомоги.
5.1.5.змінювати, трансформувати або удосконалювати вигляд технічних засобів (транспондерів) або будь-яких інших предметів, що є складовою роботи Сервісу.
5.1.6. впроваджувати нові інформаційні розділи, надавати супутні послуги та змінювати комплектацію та/або назву існуючих інтерфейсів Сайту або компонентів Сервісу.
5.1.7.самостійно регулювати правовідносини з будь-якими третіми сторонами, що прямо або опосередковано впливають на правовідносини Користувача та Виконавця з метою забезпечення діяльності Сервісу та розширення функціоналу Сайту. 
5.1.8. зберігати та обробляти інформацію, яку Виконавець отримує в процесі використання Сервісу та Сайту.
5.1.9. надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та/або SMS повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Виконавця або інформацію рекламного характеру тощо. 
5.1.10 Сайт та його інтерактивні ресурси (коментарі, повідомлення тощо) є постмодерованими. Виконавець вправі видалити коментар та/або повідомлення Користувача, що розміщене з порушенням умов Договору. У разі якщо Користувач не згоден з діями Виконавця, він вправі звернутись до Виконавця (Служби підтримки) зі зверненням з обґрунтуванням своєї незгоди. 
5.1.11. Виконавець має право направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти доступ до Онлайн-кабінету власника тварин, обмежувати або забороняти доступ до Сайту, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом, в разі: 
- отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України; 
- у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України. 
- вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Виконавця. 
5.1.12. Виконавець має право призупинити доступ Користувача до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх. Виконавець вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. 
5.2. Виконавець зобов'язаний: 
5.2.1. Підтримувати функційність Сайту та Сервісу у обсязі та в строки, що передбачені цим  Договором; 
5.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Користувачем, а також інформації про Користувача та використання ним Сайту та Сервісу.
5.2.3. усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність сайту для Користувачів (-а); 
5.2.4. у разі розірвання цього Договору відповідно до п. 10.5. Договору, протягом 5 (п'яти) робочих днів видалити Онлайн-кабінету власника тварини.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
6.1. Користувач має право на: 
6.1.1. використання Сайту та Сервісу у повному обсязі на умовах цього договору. 
6.1.2. отримання від Виконавця відомостей про використання Сервісу  у порядку встановленому законодавством; 
6.1.3. надання на розгляд Виконавця своїх побажань та/ або пропозицій щодо поліпшення роботи Сайту; 
6.1.4. одержання інформації про Виконавця в обсязі, визначеному Договором та чинним законодавством України. 
6.2. Користувач зобов'язується: 
6.2.1. дотримуватися умов Договору; 
6.2.2. надавати безповоротну фінансову допомогу Виконавцеві на здійснення його статутної діяльності в будь-якому обсязі на власний розсуд. За певних умов обсяг безповоротної фінансової допомоги може бути рекомендований Виконавцем, проте така інформація носить винятково рекомендаційний характер. Кінцевий обсяг безповоротної фінансової допомоги Користувач визначає самостійно.    
6.2.3. використовувати доступ до Сервісу  та інформацію, яку він отримує за результатами використання Сервісу тільки для власних цілей, не пов'язаних з передачею у тимчасове користування доступу до Послуг або публікації вказаної інформації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею; 
6.2.4.
не надавати доступ до Онлайн-кабінету власника тварин або Послуг третім особам через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором; 
6.2.5. не порушувати авторські права Виконавця.
 
6.3. Користувачу забороняється: 
6.3.1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту; 
6.3.2. намагатися отримати доступ до Онлайн-кабінетів інших Користувачів шляхом взлому, підбору пароля або
будь-яким іншим протиправним шляхом; 
6.3.3. передавати третім особам дані, вказані при реєстрації (Пароль та Логін), які можуть бути використані для доступу в Онлайн-кабінет власника тварини; 
6.3.4. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми; 
6.3.5. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом та його Сервісами; 
6.3.6. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб.
6.3.7.Публікувати рекламу, інформацію з комерційною метою, маркетингові матеріали  або будь-які інші матеріали, посилання, віджети та зображення  з комерційною метою.
6.3.8.Публікувати у будь-яких відкритих ресурсах, зокрема, у соціальних мережах, форумах інформацію, що компрометує, дескр
едитує або будь-яким іншим чином наносить пряму або опосередковану шкоду Виконавцю.

7. АВТОРСЬКІ ПРАВА

7.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника. 
7.2. Ніщо в даній Угоді не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності. 
7.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сайту без попередньої домовленості з Виконавцем, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при використанні Сайту. 
7.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сайту має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити інформації, що порушує права третіх осіб  або такої, що може ввести в оману третіх осіб.
7.5. Сайт може містити лінки/посилання на Веб-сайти третіх сторін, які не підтримуються Виконавцем. Крім того, інші Веб-сайти також можуть містити посилання на Сайт. 
7.5.1. Виконавець не несе відповідальності за зміст цих Веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з утриманням цих Веб-сайтів. 
7.5.2. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності користувачів, і не мають на увазі схвалення Сайтом даних таких Веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю. 
7.5.3. Сайт не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інших Веб-сайтів, які Користувач відвідує і використовує на власний ризик. 
7.5.4. Виконавець може відмовити третій стороні у дозволі на розміщення гіперпосилання на Сайт. Однак у разі якщо Виконавець дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, він не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на Веб-сайт третьої сторони.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. При Реєстрації на Сайті та користуванні Послугами Користувач надає інформацію щодо себе, яку Виконавець вправі використовувати для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Користувач. 
8.2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцю для обробки. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен реєструватися на Сайті або повинен негайно видалити свій акаунт і використовувати Сайт виключно для перегляду. 
8.3. Надаючи свої персональні дані, Користувач дає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон»), у цілях, визначених Договором, а також у цілях підтримки функціонування Сервісу різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого накопичення і зберігання у базах даних, аналізу персональних даних, а також на їх передачу третім особам і транскордонну передачу, без обмеження терміну дії. Відповідно до ст. 8 Закону дана згода може бути відкликана тільки за умови повідомлення Користувача у порядку, передбаченому п. 8.4 цього Договору. 
8.4. Якщо Користувач не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Виконавця (Служби підтримки) із Заявою, написаній у довільній формі. В такому випадку вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних Виконавця, що унеможливлює подальше використання сайту Користувачем.
8.5. Виконавець обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним на Сайті. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту. 
8.6. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних користувачів Сайту для забезпечення функціонування Сайту і подальшого вдосконалення сервісу Виконавця для Користувачів.
8.7. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті персональні дані інших осіб без їх згоди, а також не використовувати персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або у будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов Договору. 
8.8. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію. 
8.9. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації агентам і третім особам, які діють на підставі договору з Виконавцем, для виконання зобов'язань перед Користувачем. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до вимог закону. 
8.10. Виконавець має право зберігати архівну копію персональних даних Користувача та без згоди Користувача передати такі дані, державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом; на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках. 
8.11. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв'язку з цим.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України. 
9.2.Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 
9.3. Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання інформації, неправильне використання елементів Сервісу (технічних пристроїв та предметів), неправильне трактування даних включаючи (але не обмежуючись) випадки, якщо Користувач надав Виконавцю неправдиву інформацію або не повідомив деякі факти, які мають істотне значення щодо визначення обставин справи або ситуації, яка вимагала вирішення. 
9.4. Виконавець не відповідає за наслідки введення Користувачем неправильної інформації та/або обрання неправильне використання, розуміння інформації, що розміщена на Сайті.
9.5. Виконавець несе відповідальність лише за будь-які збитки Користувача, які можуть бути наслідком використання Сайту.
9.6. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сайту, вмістом Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту. 
9.7. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору. 
9.8. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на Сайті Користувачами, та / або коректність висловлювань Користувачів. 
9.9. Користувач погоджується, що використання його Логіну та/або Паролю для входу в Особистий кабінет Користувача задля  використання його Онлайн-кабінету Власника іншими особами є істотним порушенням умов Договору. 
9.10. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем на сайті https://animal-id.info
10.2. Текст даної угоди є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Угоди розміщується на Сайті за посиланням https://animal-id.info/ua/site/terms-use.
10.3. Дана Угода може бути змінена та/або доповнена Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сайтом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. 
10.4. Виконавець може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні. 
10.5. Користувач може розірвати цей Договір за власним бажанням шляхом надсилання Заявки у довільній формі до Виконавця (Служби підтримки). 
10.5.1. Розірвання Договору Користувачем не зобов'язує Виконавця відшкодовувати Користувачу сплачену безповоротну фінансову допомогу. 
10.5.2. Договір вважається розірваним з моменту видалення Виконавцем Онлайн-кабінету (акаунту) Користувача у порядку, передбаченому цим Договором. 
10.6. До даної Угоди і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України. 
10.7. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України. 
10.8. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.